Enklere medisinering for pasienter med revmatiske lidelser ved St. Olavs hospital

Revmatiske lidelser er en gruppe tilstander som hovedsaklig rammer bevegelsesapparatet i kroppen (muskler, ledd og sener). Sykdommene medfører ofte lange behandlingsperioder, hvor pasienten går på medisiner i opptil ett år.

I løpet av behandlingsperioden er det viktig at pasienten gradvis reduserer dosen. Når dosen skal reduseres, vil man som oftest få et doseringsskjema man skal følge, et såkalt nedtrappingsskjema.


For å forenkle prosessen med å følge denne nedtrappingsplanen, har vi sammen med revmatologisk avdeling på St. Olavs hospital utviklet appen RevmaMeter. Her kan leger enkelt legge inn behandlingsplaner for pasienter. Pasienten vil så få en oversikt over sin nedtrappingsplan i appen, samt daglige påminnelser om å ta medisiner og hvor stor dose pasienten skal ta.